ՓՄՁ ներդրումներ վարկային կազմակերպություն

Թարմացված է 25.12.2015

"ՓՄՁ ներդրումներ" Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ՓԲԸ-ը կազմավորվել է ՀՀ Կառավարության 2009 թվականի հունիսի 26-ի թիվ 717-Ա որոշմամբ սահմանված` տնտեսության կայունացման վարկավորման ծրագրի շրջանակներում:

ՀՀ Կենտրոնական Բանկի թիվ 28 լիցենզիա, տրված 07.08.2009թ.:

Վարկային կազմակերպության առաքելությունն է` նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության, ՀՀ տնտեսության համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճյուղերի և, հատկապես, տարածաշրջանների համաչափ զարգացմանը: Վարկային քաղաքականությունը իրականացնելիս, կազմակերպության ուշադրությանն են արժանանում հատկապես այն ծրագրերը, որոնց իրականացումը ռազմավարական նշանակություն ունի ՀՀ տնտեսության համար և նպաստում է ՀՀ մարզերի զարգացմանը:

Վարկային կազմակերպության վարկավորման նպատակային խմբերն են` ռեզիդենտ առևտրային իրավաբանական անձիք և անհատ ձեռնարկատերերը:

Վարկավորման հիմնական ոլորտներն են հանդիսանում.
- արդյունաբերությունը,
- գյուղատնտեսությունը,
- տեղեկատվական տեխնոլոգիաները,
- շինարարությունը,
- ծառայությունների մատուցումը և սպասարկումը,
- առևտուրը:

Վարկերի տրամադրման գործընթացում նախապատվությունը տրվում է.
- նոր արտադրության կազմակերպմանը կամ արտադրության ընդլայնմանը,
- ներմուծման փոխարինմանը, արտահանվող կամ արտահանման ներուժ ունեցող արտադրության կազմակերպմանը,
- նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ կամ նորարարությունների ներդրմամբ կազմակերպվող արտադրությանը,
- նոր կամ լրացուցիչ աշխատատեղերի ստեղծմանը, առկա աշխատատեղերի պահպանմանը, լոկալ տարածաշրջանի զարգացմանը,
- տեղական հումքի և միջոցների օգտագործման ուղղվածությանը:

Գործադիր տնօրեն Արթուր Բադալյան
Հասցե ք. Երևան,Ն.Զարյան 74շ 277 շինություն
Հեռախոսահամար (010)708020, (010)708030, (060)506556
Էլ. հասցե info@smeinvest.am
Վեբկայք http://www.smeinvest.am

Պայմաններ


Ամենաընթերցվածը
iTel
Mediamax
Sport
Bravo