ԿԱՄՈՒՐՋ վարկային կազմակերպություն

Թարմացված է 03.03.2017

«Կամուրջ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունը գրանցվել է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 2010թ. հոկտեմբերի 27-ին (ՀՀ ԿԲ լիցենզիա N 31):

«Կամուրջ»-ի պատմությունը սկսվում է 1998թ–ից, երբ «Փրկեք Երեխաներին» (Save the Children Inc.) ամերիկյան կազմակերպությունը Հայաստանում նախաձեռնեց միկրոֆինանսական ծառայությունների մատուցման ծրագիր: 2000թ.-ին «Փրկեք Երեխաներին» կազմակերպության կողմից հիմնադրվեց Միկրոձեռներեցության զարգացման բարեգործական հիմնադրամը, որին նույն թվականին փոխանցվեց նաեւ CRS ամերիկյան կազմակերպության կողմից երկու տարի գործարկված միկրոֆինանսական մեկ այլ ծրագրի շարունակման իրավունքը: Միկրոձեռներեցության զարգացման բարեգործական հիմնադրամը 2010թ. ապրիլի 27-ին ստեղծեց «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն, որը եւ դարձավ հիմնադրամի միկրոֆինանսական ծառայությունների մատուցման իրավահաջորդը: 2012 թ.-նի փետրվարի 21-ին «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն վերակազմավորվեց որպես «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ:

«Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն ընդգրկված է Հազարամյակի Մարտահրավեր Հիմնադրամ-Հայաստանի Ջրից դեպի շուկա ծրագրի վարկային բաղադրիչի,Գյուղական ֆինանսավորման Կառույց ԾԻԳ-ի, «Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա» հիմնադրամի ծրագրերում: Ընկերության գործունեությունը ֆինանսավորվում է նաեւ միջազգային մի շարք այլ կազմակերպությունների կողմից:

Ներկայումս «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն տրամադրում է հետեւյալ վարկատեսակները.

• Գյուղատնտեսական վարկեր,
• Բիզնես վարկեր,
• Հիփոթեքային / Վերանորոգման վարկեր,
• Սպառողական վարկեր:

Վարկերը տրամադրվում են եւ՛ ֆիզիկական, եւ՛ իրավաբանական անձանց: Ֆիզիկական անձանց վարկերը տրամադրվում են ինչպես խմբային, այնպես էլ անհատական սկզբունքով:

«Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի միակ բաժնետեր է հանդիսանում Միկրոձեռներեցության զարգացման բարեգործական հիմնադրամը

2014թվականի մարտի 31-ի դրությամբ, «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի ակտիվները կազմում են՝ 11.815 մլրդ ՀՀ դրամ, ընդհանուր կապիտալը՝ 5.669 մլրդ ՀՀ դրամ, վարկային ներդրումները՝ 11.123 մլրդ ՀՀ դրամ:

Ընկերությունն ունի 16 մասնաճյուղ Հայաստանի ամբողջ տարածքում:

Թարմացված է 09.07.2014

 

«Կամուրջ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունը գրանցվել է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 2010թ. հոկտեմբերի 27-ին (ՀՀ ԿԲ լիցենզիա N 31):

 

«Կամուրջ»-ի պատմությունը սկսվում է 1998թից, երբ «Փրկեք Երեխաներին» (Save the Children Inc.)  ամերիկյան կազմակերպությունը Հայաստանում նախաձեռնեց միկրոֆինանսական ծառայությունների մատուցման ծրագիր: 2000թ.-ին «Փրկեք Երեխաներին» կազմակերպության կողմից հիմնադրվեց Միկրոձեռներեցության զարգացման բարեգործական հիմնադրամը, որին նույն թվականին փոխանցվեց նաեւ CRS ամերիկյան կազմակերպության կողմից երկու տարի գործարկված միկրոֆինանսական մեկ այլ ծրագրի շարունակման իրավունքը: Միկրոձեռներեցության զարգացման բարեգործական հիմնադրամը 2010թ. ապրիլի 27-ին ստեղծեց «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն, որը եւ դարձավ հիմնադրամի միկրոֆինանսական ծառայությունների մատուցման իրավահաջորդը: 2012 թ.-նի փետրվարի 21-ին «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն վերակազմավորվեց որպես «Կամուրջ» ՈՒՎԿ  ՓԲԸ:

 

«Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն ընդգրկված է Հազարամյակի Մարտահրավեր Հիմնադրամ-Հայաստանի Ջրից դեպի շուկա ծրագրի վարկային բաղադրիչի,Գյուղական ֆինանսավորման Կառույց ԾԻԳ-ի, «Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա»  հիմնադրամի ծրագրերում: Ընկերության գործունեությունը ֆինանսավորվում է նաեւ միջազգային մի շարք այլ կազմակերպությունների կողմից:

 

Ներկայումս «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն տրամադրում է հետեւյալ վարկատեսակները.

 

·         Գյուղատնտեսական վարկեր,

·         Բիզնես վարկեր,

·         Բնակարանային պայմանների բարելավման վարկեր,

·         Սպառողական վարկեր:

 

Վարկերը տրամադրվում են եւ՛ ֆիզիկական, եւ՛ իրավաբանական անձանց: Ֆիզիկական անձանց վարկերը տրամադրվում են ինչպես խմբային, այնպես էլ անհատական սկզբունքով:

 

«Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի միակ բաժնետեր է հանդիսանում Միկրոձեռներեցության զարգացման բարեգործական հիմնադրամը

 

2014թվականի մարտի 31-ի դրությամբ, «Կամուրջ»  ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի ակտիվները կազմում են՝ 11.815 մլրդ ՀՀ դրամ, ընդհանուր կապիտալը՝ 5.669 մլրդ ՀՀ դրամ, վարկային ներդրումները՝ 11.123 մլրդ ՀՀ դրամ:

 

Ընկերությունն ունի 17 մասնաճյուղ Հայաստանի ամբողջ տարածքում:
Տնօրեն Ալեքսանդր Տերյան
Հասցե ՀՀ, ք. Երեւան, Սեբաստիա 123
Հեռախոսահամար (011)27 00 00
Էլ. հասցե info@kamurj.am
Վեբկայք http://www.kamurj.am

Պայմաններ

Թարմացված է. 22.12.2014

Վարկեր Կանխավճար Տարեկան տոկոսադրույք Վարկի չափը Մարման ժամկետը
Անշարժ գույքի ձեռքբերման հիփոթեքային վարկ «ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ՝ ՄԱՏՉԵԼԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆ»  Երևանում՝ նվազագույնը 30%,
ՀՀ մարզերում և լրացուցիչ անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ նվազագույնը 10%
Երևանում՝ 7,8%
ՀՀ մարզերում՝ 5,8%
Մինչև 11,200,000 ՀՀ դրամ 120-180 ամիս
Վարկի համար կարող են դիմել.
 • երիտասարդ ընտանիքները, որտեղ ամուսիններից յուրաքանչյուրը 20-35 (ներառյալ) տարեկան ՀՀ քաղաքացի է, իսկ ամուսինների գումարային տարիքը չի գերազանցում 60-ը,
  • 20-30 (ներառյալ) տարեկան ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ միայնակ  ծնողները, Ծրագիրը իրականացվում է «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի հետ համագործակցությամբ:
Հաճախորդից գանձվում է միջնորդավճար` վարկի գումարի 1%-ի չափով՝ նվազագույնը 30,000 ՀՀ դրամ
Վերանորոգման վարկ «ԽՆԱՅՈՂ ՏՈՒՆ»  - 11% 2,2-5,5 մլն ՀՀ դրամ 120 ամիս
Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝ նվազագույնը՝ 20,  առավելագույնը՝ 60 տարեկան
Ծրագիրը իրականացվում է «ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի ֆինանսավորմամբ
Հաճախորդից գանձվում է միջնորդավճար` վարկի գումարի 1%-ի չափով` նվազագույնը 30,000 ՀՀ դրամ
Վարկատեսակն ունի արտոնյալ/դադարի/ ժամկետ՝ 6-12 ամիս
Վերանորոգման վարկ «ՆՈՐԱՑՎԱԾ ՏՈՒՆ»  - 14% 300,000-2 մլն ՀՀ դրամ 60-120 ամիս
Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝ նվազագույնը՝ 20,  առավելագույնը՝ 60 տարեկան
Ծրագիրը իրականացվում է «ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի ֆինանսավորմամբ
Հաճախորդից գանձվում է միջնորդավճար` վարկի գումարի 1%-ի չափով՝ նվազագույնը 10,000 ՀՀ դրամ
Վարկատեսակն ունի արտոնյալ/դադարի/ ժամկետ՝ 6-12 ամիս
Անշարժ գույքի ձեռքբերման, կառուցապատման, վերանորոգման վարկ «ՆՈՐ ՏՈՒՆ»  Ձեռքբերվող անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ նվազագույնը 30%
Ձեռքբերվող և լրացուցիչ անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ նվազագույնը 10%
13%` անշարժ գույքի ձեռքբերման, կառուցապատման դեպքում 14%` անշարժ գույքի վերանորոգման դեպքում Մինչև 20,000,000 ՀՀ դրամ 60-120 ամիս՝ անշարժ գույքի վերանորոգման դեպքում 120-180 ամիս՝ անշարժ գույքի ձեռքբերման, կառուցապատման դեպքում
Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝ նվազագույնը՝ 20,  առավելագույնը՝ 60 տարեկան
Ծրագիրը իրականացվում է «ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի ֆինանսավորմամբ
Հաճախորդից գանձվում է միջնորդավճար` վարկի գումարի 1%-ի չափով՝ նվազագույնը 30,000 ՀՀ դրամ
Բնակարանային պայմանների բարելավման վարկ
«Հասանելի» 
300,000 -2,500,000 AMD մինչև 36 ամիս 18%
Վարկի, տոկոսների և սպասարկման վճարի մարում
- վարկի մարման ճկուն ժամանակացույց՝ երբ իրականացվում է վարկի գումարի մարումը հաճախորդի համար առավել հարմար ամիսներին
- մինչև 20 ամիս  արտոնյալ (դադարի) ժամկետներով (երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները և սպասարկման վճարները) 
Վարկի ապահովման միջոց
- 2 անձանց երաշխավորությամբ կամ
- 1 անձի երաշխավորությամբ և համապատասխան արժեքով իրացվելի շարժական գույքի գրավադրմամբ կամ
- համապատասխան արժեքով իրացվելի շարժական գույքի գրավադրմամբ
Վարկատեսակների ամբողջական նկարագրի հետ ծանոթացեք Ընկերության պաշտոնական կայքից www.kamurj.am

Ամենաընթերցվածը
iTel
Mediamax
Sport
Bravo