Facebook
Google Extention
RSS
Ուրբաթ, Փետրվար 24

ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ
RSS
Թարմացված է. 2014-05-20
 

Թարմացված է 29.04.2014

Ընկերությունը սկսել է աշխատել 2008 թվականի հունիս ամսից:

Կենտրոնական Բանկի թիվ 23 Լիցենզիա, տրված 27.06.2008թ.:

Կազմակերպության  միակ բաժնետեր է հանդիսանում «Ագրովիժն» Բ.Վ. Հոլանդական ընկերությունը:

«ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունը գործում է Հայաստանի բոլոր մարզերում և Երևանում:

2009 թ.-ի հունիս ամսից կազմակերպությունը մասնակցում է ՀՄՀ-Հայաստանի Ջրից դեպի Շուկա  ծրագրի վարկային բաղադրիչի իրականացմանը:

2011թ.-ի օգոստոս ամսից Գերմանահայկական Հիմնադրամ ծրագրերի կառավարման գրասենյակի կողմից իրականացվող «ՓՄՁ ֆինանսական միջոցների հասանելիության» վարկային ծրագրի շրջանակներում կազմակերպությունն իրականացնում է միկրո, փոքր և միջին ձեռնարկությունների վարկավորում:

2011թ.-ի նոյեմբեր ամսից կազմակերպությունը սկսել է վարկեր տրամադրել Ջինիշյան Հիշատակի Հիմնադրամի «Համագործակցություն ֆերմերներին ֆինանսական ծառայություններ տրամադրելու նպատակով» ծրագրի շրջանակներում:

2013թ.-ի օգոստոս ամսից «ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր ՋՀՀ «Միկրոֆինանսական օժանդակություն ՓՄՁ-ներին» ծրագրի միջոցներով: Նույն թվականի հոկտեմբերից գործում է կազմակերպության առաջին մասնաճյուղն Արմավիր մարզում:

2013 թ.-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կազմակերպության ընդհանուր կապիտալը կազմում է 915 967 հազ. դրամ, ակտիվները` 4 138 932 հազ. դրամ, պարտավորությունները` 3 222 965 հազ. դրամ:

Կազմակերպության գործունեության հիմնական ողղվածությունն է`

•    Վարկերի տրամադրում ֆերմերներին և գյուղմթերք  վերամշակող ձեռնարկություններին
•    Բիզնես վարկեր
•    Գյուղատնտեսական մեքենա/սարքավորումների ֆինանսական լիզինգ

Վարկային կազմակերպության աշխատակիցների թվաքանակը 2013թ.-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կազմում է 34 մարդ:

ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ
 
 
Գործադիր տնօրեն
Կարեն Պետրոսյան
Հասցե
0037, Երևան, Ազատության 1/21 40
Քաղաքային
(060) 44 05 50
Ֆաքս
(060) 44 05 51
Վեբ. կայք
ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Բիզնեսի վարկավորում
բացել
Լիզինգ
բացել
 
ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ. Նորություններ
Ամենաընթերցվածը
այսօրվա
շաբաթվա
ամսվա