20.09.2017 | 16:38

Նախատեսվում է հայ-իսրայելական ԱՏԳ հիմնել